Integritetspolicy

Uppdaterad den2019-01-10.

Grabogo är en plattform som underlättar marknadsföring av olika erbjudanden som erbjuds av försäljare, på deras respektive tjänster och produkter genom att erbjuda kuponger.

Det finns många olika sätt att ansluta till oss - när du skapar ett konto hos oss, prenumererar på någon av våra erbjudanden, kontaktar oss online, ser våra e-postmeddelanden, bläddrar igenom vår hemsida, våra appar och liknande. När du delar information med oss, till exempel genom attskapa ett Grabogo-konto, så litar du på oss med din information. Vi uppskattar ditt förtroende och din integritet är viktigt för oss. Så vi har utvecklat en integritetspolicy som omfattar:

 • Vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den.

 • Hur vi använder den informationen

 • De val vi erbjuder, inklusive hur du får tillgång till och uppdaterar information.

Vänligen ta en stund att bekanta dig med våra användarvillkor och sekretesspolicy ochlåt oss veta om du har några frågor.

GrabogoSekretesspolicy

Avsikten: Vi vet att du bryr dig om hur information angående dig används och delas online och vi uppskattar ditt förtroende för oss, att vi gör det noggrant och förnuftigt.

Denna sekretesspolicy förklarar hur vi, Grabogo, samlar in, bearbetar och använder information från våra användare (nedan kallade "du", "din", "dig själv"). Vi är operatör av webbplatsen www.grabogo.com, tillhörande mobilapplikation (både Android och iOS) och en leverantör av en rad tjänster till dessa. Vi tillhandahåller en plattform där vi kan lista erbjudanden för lokala tjänster, varor och resor som görs tillgängliga av oss eller andra säljare (gemensamt: "Säljare"). Denna sekretesspolicy gäller information som vi samlar in via vår webbplats, mobilapplikation, elektronisk kommunikation eller tjänster (gemensamt "webbplatsen").


Vi uppdaterar rutinmässigt denna sekretesspolicy för att förbättra våra rutiner och för att återspegla nya eller olika sekretesspraxis, till exempel när vi lägger till nya tjänster, funktioner eller liknande på webbplatsen. Du kan ta reda på när den här versionen av sekretesspolicyn antogs genom att referera till effektdatum ovan.

Genom att besöka denna webbplats accepterar du att vara bunden av villkoren i denna sekretesspolicy. Om du inte accepterar villkoren, bör du inte använda varken vår webbsida eller våra mobilappar.


Genom enbart användning av webbplatsen godkänner du uttryckligen vår användning och upplysning av din personliga information i enlighet med denna sekretesspolicy. Denna sekretesspolicy är införlivad i och underställd användarvillkoren.


1. Känsliga personuppgifter och information

Grabogo behandlar personuppgifter om dig som kund för att kunna erbjuda våra tjänster, förbättra din användarupplevelse samt utveckla de befintliga samt framtida tjänster vi erbjuder. Vi behandlar dina personuppgifter även för andra ändamål, som du finner i denna integritetspolicy. Den behandling av personuppgifter som Grabogo utför sker i enlighet med gällande lag. Från och med den 25e maj 2018 är den Nya Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 gällande lag.

De personuppgifter vi behandlar kan delas in i följande kategorier:

 • Din e-postadress och webbplats-lösenord.

 • Dina betalningsuppgifter, fakturerings- och leveransadresser, och / eller andra betalningsdetaljer.

 • Dina telefonnummer.

 • Din plats, webbläsarmönster (t.ex. via cookies) och inköpshistorik.

 • Annan information du aktivt skickar till oss eller vi kan bestämma om dig baserat på  dina samspel med vår webbplats och tjänster.

Vi får tillgång till sådan information när du:

 • Registrerar, prenumererar, godkänner, eller skapar ett konto hos oss.

 • Öppnar eller svarar på e-postmeddelanden.

 • Tillhandahåller information för att anmäla eller delta i program som tillhandahålls på uppdrag av eller tillsammans med andra säljare, återförsäljare, medmarknadsförare, distributörer, återförsäljare och andra affärspartners, med ditt samtycke eller som nödvändigt för att tillhandahålla tjänster som du har begärt.

 • Besöker någon sida på nätet som visar våra annonser eller innehåll.

 • Köper produkter eller tjänster på eller via webbplatsen.

 • Interagerar med eller länkas till webbplatsen via integrerade verktyg för sociala nätverk, och;

 • Skickar kommentarer till webbplatsen.

2. Hantera användarval

 • Du kan hantera de typer av personuppgifter du ger oss tillgång till och kan begränsa hur vi kontaktar dig.

 • Du kan hantera dina e-post och meddelandeinställningar genom att logga in på ditt konto via webbplatsen eller genom att justera inställningarna i vår mobilapplikation.

 • Du kan också hantera dina prenumerationer genom att följa abonnemangshanteringsinstruktionerna i alla kommersiella e-postmeddelanden som vi skickar dig.

 • Du kan när som helst uppdatera dina prenumerationspreferenser. Observera att även om du bestämmer dig för att inte prenumerera på eller att prenumerera från reklammeddelanden, kanske vi fortfarande behöver kontakta dig med viktig transaktionsinformation relaterad till ditt konto och dina inköp. Till exempel, även om du har avregistrerat dig från våra kampanjmeddelanden, skickar vi dig fortfarande bekräftelser när du gör inköp på webbplatsen.

 • Du godkänner härmed att få meddelanden via SMS eller samtal från Grabogo eller dess dotterbolag eller dess partners med avseende på de tjänster som tillhandahålls av Grabogo eller som underlättas av Grabogo-partnerna.

 • Du kan ändra hur din webbläsare hanterar cookies genom att justera sekretess- och integritetsinställningarna. Webbläsare är olika, så vi hänvisar dig till instruktioner relaterade till din webbläsare för att lära dig om cookierelaterade och andra sekretess- och integritetsinställningar som kan vara tillgängliga. Vänligen se avsnitt 10 i denna policy för information om cookies.

 • Du kan också hantera hur din mobilenhet och mobilwebbläsare delar information om dina enheter med oss, liksom hur din mobilwebbläsare hanterar cookies genom att justera sekretess- och integritetsinställningarna på din mobila enhet. Läs anvisningarna från din mobilleverantör och tillverkaren av din enhet för att lära dig hur du justerar inställningarna.

 • Om du registrerar dig för anpassade nyhetsbrev som innehåller erbjudanden för lokala tjänster, varor och resor, kommer vi att arbeta för att göra information mer relevant för dig och anpassa nyhetsbreven baserat på information du delar med oss, din plats, webbläsningsinställningar (till exempel genom cookies), köphistorik eller baserat på andra attributer av ditt förhållande till oss. Du kan när som helst avvisa och ta bort cookies och avbryta prenumerationer från nyhetsbrev genom att klicka på länkar i varje nyhetsbrev som du vill avprenumenera från.

3. Användning av information

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål:

 • Operera, underhålla och förbättra webbplatsen och våra mobilapplikationer.

 • Ge dig personliga direktmarknadsinitiativ via e-post och direkta marknadsföringserbjudanden.

 • Förenkla och behandla ordrar - till exempel för kuponger och andra varor och tjänster.

 • Underlätta för bokningsprocessen.

 • Bestämma din behörighet för vissa typer av erbjudanden, produkter eller tjänster som kan vara av intresse för dig och analysera reklamens effektivitet.

 • Svara på dina frågor och önskemål.

 • Att upprätta och analysera individuella och grupp-profiler och kundbeteenden.

 • Kommunicera och ge ytterligare information som kan vara av intresse för dig om oss, säljare och våra affärspartners.

 • Skicka dig påminnelser, tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, support och administrativa meddelanden, servicebulletiner, marknadsföringsmeddelanden och begärd information, inklusive på affärspartners vägnar.

 • Administrera belöningar, undersökningar, tävlingar eller andra marknadsföringsaktiviteter eller händelser.

 • Hantera våra dagliga affärsbehov, till exempel hantering av webbplatsen och mobilapplikationerna, analyser, förebyggande av bedrägerier och efterlevnad av våra företags rapporteringsskyldigheter och användarvillkoren eller för att följa lagen.

 • Överensstämma med våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

 • Göra det möjligt för dig att anmäla dig till specialerbjudanden från handlare och andra affärspartners via webbplatsen, och att;

 • Förbättra annan information vi har om dig för att hjälpa oss att bättre förstå dig, fastställa dina intressen och ge dig mer relevanta och lockande tjänster.

4. Upplysande av information

Vi är inte verksamma att sälja eller hyra ut personuppgifter. Vi delar inte dina personuppgifter, utom på följande sätt:

 • Med säljare, så de kan sälja och leverera till dig och tillhandahålla sådana andra hjälptjänster som bordbokning för att hjälpa dig bättre;

 • Att rapportera eller samla in betalningar som betalas till säljare, handlare eller andra affärspartners;

 • Som krävs för att utföra avtalsförpliktelser gentemot dig med affärspartner i den utsträckning du har köpt eller inlämnat en Grabogo-kupong, varor eller tjänster som erbjuds av en affärspartner eller deltog i ett erbjudande, belöningar, tävlingar eller annan verksamhet eller sponsrade eller erbjudna program genom oss eller säljarna på uppdrag av en affärspartner;

 • Vid fusion, förvärv eller omorganisation med en köpare av vårt företag eller alla eller väsentligen alla våra tillgångar;

 • Att följa lagar och förfrågningar från regeringen, eller vid behov för att stödja revision, överensstämmelse;

 • För att bekämpa bedrägeri eller brottslig verksamhet och för att skydda våra rättigheter eller våra dotterbolag, affärspartners och användare, eller som en del av rättsliga förfaranden som påverkar Grabogo;

 • Som svar på en rättslig process, inklusive till brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter och domstolar;

 • Ellermed ditt samtycke eller som annars krävs eller tillåtet enligt lag.

Vi uppmuntrar affärspartners att anta och publicera en sekretesspolicy. Medan vi endast delar personuppgifter med affärspartners för ovan nämnda ändamål, registreras deras efterföljande behandling och användning av personuppgifter som erhållits via Grabogo av deras egna sekretesspolicyer och praxis och är inte föremål för vår kontroll.

5. Insamling av information:Vi samlar in dina personuppgifter;

 • När du registrerar dig, prenumererar, skapar ett konto, köper eller löser in kuponger eller på annat sätt kontaktar oss eller kommunicerar aktivt med oss. Till exempel ger du personuppgifter till oss när du kontaktar oss online för kundservice och annat stöd med hjälp av självhjälpsverktyg, till exempel e-post, text eller genom att skicka till online-gemenskaper.

 • När du interagerar med webbplatsen via cookies och annan teknik som beskrivs i punkt 10 om cookies.

 • Genom annan online- och offlineinformation från våra affärspartners som kan rapportera till oss om inlösen, insamling eller återbetalning-återkommande händelser.

6. Säkerhet för personlig information

Vi använder strikta säkerhetsåtgärder för att säkerställa säkerheten och integriteten i din personliga information och skydda din personliga information mot obehörig åtkomst eller obehörig förändring, avslöjande eller förstörelse. För detta ändamål har vi antagit interna recensioner av datainsamlings-, lagrings- och behandlingsmetoder och säkerhetsåtgärder, inklusive genom att erbjuda användningen av en säker server för att skydda mot obehörig tillgång till system där vi lagrar dina personuppgifter.

Vi ska dock inte vara ansvariga för eventuella brott mot säkerheten eller för handlingar från tredje part som tar emot din personliga information. Webbplatsen är också länkad till många andra webbplatser och vi är inte / ska inte ansvara för deras sekretesspolicy eller praxis eftersom det ligger utanför vår kontroll.

7. Användarens rättigheter i relation till personuppgifter:

Genom att hålla dina personuppgifter uppdaterade kan du hjälpa oss att se till att vi kan respektera dina preferenser och erbjuda dig de varor och tjänster som är mest relevanta för dig.

 • Du kan komma åt, uppdatera, rätta till och ta bort din information som du gav oss om dig i din profil genom att logga in på ditt konto eller kontakta oss på https://www.grabogo.com/contact_us

 • Medan vi är redo att hjälpa dig att hantera dina prenumerationer, stänga ditt konto och ta bort din aktiva profil kan vi inte alltid radera poster över tidigare interaktioner och transaktioner. Till exempel kan vi vara skyldiga att behålla register avseende tidigare inköp på webbplatsen för finansiell rapportering och överensstämmelse-skäl.

8. Bibehållande av personuppgifter

Du kan när som helst avsäga dig från våra tjänster, nyhetsbrev, e-postmeddelanden. Vi kommer dock behålla dina personuppgifter så länge som ditt konto är aktivt eller vid behov för att tillhandahålla tjänster och för att upprätthålla en registrering av dina transaktioner för finansiell rapportering eller andra överensstämmelseändamål. Vi kommer också behålla dina personuppgifter som behövs för att uppfylla våra lagliga skyldigheter, lösa tvister och genomdriva våra avtal.

 

9. Sekretesspolicy för tredje parter

Denna sekretesspolicyn behandlar endast insamling, behandling och användning (inklusive avslöjande) av information från oss genom din interaktion med webbplatsen. Andra webbplatser som kan vara tillgängliga via länkar från webbplatsen kan ha sin egen integritetspolicy och insamling, bearbetning, användning och information om upplysningar och personuppgifter. Våra affärspartners kan också ha sin egen integritetspolicy. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med de sekretesspolicyer som tillhandahålls av dessa andra parter innan du ger dem information eller utnyttjar ett sponsrat erbjudande eller en kampanj.

10.   Cookies    

Samtycke: Genom att använda vår webbplats eller mobilapp, eller att använda tjänster som tillhandahålls via webbplatsen eller mobilappen, eller att motta våra e-postmeddelanden, godkänner du användningen av cookies i enlighet med denna "Cookies policy”.

Avsikt: Denna sekretesspolicy anger hur vi, och tredje part godkänner, använder cookies när du interagerar med vår webbplats eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen. Vår integritetspolicy förklarar vad vi gör (och inte gör) med informationen, inklusive eventuella personuppgifter vi kan samla om dig. Läs dem båda.

Mening: Cookies är unika identifierare, som oftast består av små bitar av text eller kod. Cookies lagras vanligtvis på din enhet eller i din webbläsare och de skickar viss information tillbaka till parten som placerade dessa cookies. När vi säger cookies hänvisar vi faktiskt till ett bredare utbud av tekniker än bara cookies, inklusive webbbeacons, klara gifs, pixlar och annan liknande teknik. När vi säger cookies från första parten menar vi cookies som placerades av Grabogo. När vi säger cookies från tredje part menar vi cookies som placerades av Grabogo-parter.

Användning av Cookies: Cookies används för att bättre förstå hur applikationer och webbplatser fungerar och för att optimera online- och mobilupplevelser. Cookies gör det genom att låta den som placerar cookien analysera en webbplats eller mobilappens prestanda, identifiera vissa användare anonymt och komma ihåg deras preferenser för att bättre förstå huruvida en dator eller enhet (och förmodligen dess användare) har besökt en webbplats eller app tidigare och för att presentera personliga annonser.

Typer av cookies: Vår webbplats och våra mobilappar använder huvudsakligen följande fyra typer av cookies:

 1. Operationsbaserade Cookies: Dessa cookies är väsentliga för vår webbplats och mobilappars funktion. De gör det möjligt för dig att bläddra och använda vår webbplats och våra mobilappar. Om du inaktiverar dessa cookies fungerar inte webbplatsen eller mobilapparna korrekt.

 2. Prestationsbaserade Cookies: Dessa cookies samlar information om hur besökare använder webbplatsen eller mobilapparna och övervakar webbplatsens och mobilapparnas prestanda. Prestationskakor berättar till exempel vilka sidor som är populära, övervakar trafiken till vår webbplats eller mobilapp och sammanställer anonym analysinformation. Prestandacookies kan också användas för att identifiera och åtgärda operativa problem med webbplatsen eller mobilappen.

 3. Funktionalitetsbaserade Cookies: Dessa cookies används för att känna igen och komma ihåg dina preferenser. Till exempel kan funktionalitetskakor använda information, till exempel din plats, för att se till att du kommer fram till en version av vår webbplats eller mobilapp som är specifik för din stad eller region.

 4. Reklaminställningar baserade på cookies: Vi erbjuder dig val om att ta emot intressebaserade annonser från oss. Därför tillåter vi tredje parter att leverera personligt annonsmaterial på vår webbplats och mobilappar och / eller på tredje parts webbplatser och applikationer. Dessa tredje parter använder cookies för att förstå ditt intresse för annonserna och innehållet som levereras till dig, samt för att hjälpa dig med mer relevanta annonser baserat på dina aktiviteter på vår webbplats eller mobilappar. Till exempel kan cookies från tredje part spela in information om huruvida du har klickat på visst innehåll eller annonser på vår webbplats/mobilappar eller andra webbplatser/mobilappar eller placerat en vara på vår webbplats eller mobilappar i din kundvagn.


Vi har inte kontroll över eller tillgång till cookies från tredje part eller den information de innehåller. Tredje parter hanterar all information som de samlar in via cookies de placerar i enlighet med deras sekretesspolicy.

Du kan välja bort annonseringscookies från tredje part. Du kommer fortfarande att se annonser men de kommer inte att anpassas.


Inställningar för cookies och webbläsare: Du kan eventuellt undvika vissa cookies genom att konfigurera dina webbläsarinställningar eller välja ut direkt med den part som driver och kontrollerar cookien. Kontrollera dina webbläsarinställningar för mer information.


Cookies i e-post: Våra e-postmeddelanden innehåller cookies som spårar om du öppnar våra e-postmeddelanden och om du klickar på länkar i dem. De cookies som används i våra e-postmeddelanden för att övervaka dessa beteenden är unika för varje e-post och lagras inte på din dator eller mobilenhet.

11. Android och iOS appbehörigheter som krävs för att använda olika funktioner i vår app:

För att ge en bättre upplevelse och för att kunna använda alla funktioner i appen behöver vi underbehörigheter som ska användas i vår Android och iOS-app.


- Plats:

Att tillhandahålla platsspecifika erbjudanden som restauranger eller butiker i närheten av dig.


- SMS:

Vi behöver skicka och ta emot SMS-tillstånd, så att du kan läsa ditt SMS och automatiskt fylla i ett lösenord som har tagits emot på ditt mobilnummer för autentisering av betalningar när du gör en transaktion.


- Ringfunktionen:

Vi behöver tillgång till telefonsamtal via appen. Du kan ringa restauranger, hotell, spa, salonger, butiker eller liknande direkt via appen.

- Telefonstatus:

Med denna behörighet identifieras ditt Android eller iOS-IDmed vilken vi identifierar varje användare och kartlägger användarrelaterade aktiviteter. Genom att använda dessa uppgifter förhindrar vi också transaktionsrelaterat bedrägeri.


- Förvaring:

Denna behörighet används för att möjliggöra lokal cachning av data på enheten för att göra din webbläsarupplevelse snabbare och mer lätthanterad. Vi lagrar inga konfidentiella uppgifter som en del av detta tillstånd.


- Vibrera:

Denna behörighet används för att varna dig om ett inkommande meddelande.


- Geoservices:

Denna tillåtelse används för att meddela dig om du har nått en hotspot för staden och om det finns olika försäljningsställen som har erbjudanden på detta område.


- Kartor:

Med denna behörighet kan vi visa exakta platsen för försäljningsställen på en google-karta, det hjälper dig också att navigera och bedöma avståndet från din nuvarande plats.

12. Kontakta oss:

I enlighet med den Nya Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (vilket är från och med den 25e maj 2018 gällande lag) och regler gjorda under det, om du har några frågor angående vår integritetspolicy, kan du kontakta oss på de uppgifter som anges nedan:

Telefon:070 410 90 05

Adress: Hermansvägen 30, 55453 Jönköping

Försäljningsvillkor

Genom att köpa någon produkt, tjänster eller att delta i andra tillgängliga program via webbplatsen och mobilapparna, godkänner du användarvillkoren, inklusive, men inte begränsat till, försäljningsvillkoren som anges nedan. Dessa försäljningsvillkor utgör en del av de övergripande användarvillkoren för webbplatsen och mobilappen och ska läsas i samklang med dem.

För att kunna utnyttja Grabogo tjänster ska följande beaktas:

 • Du ska vara minst 18 år gammal för att få göra ett köp. Du är myndig och har rätt att själv ingå avtal, du ska exempelvis inte vara ställd under förvaltare.

 • Du har förstått och godkänner de specifika villkor som uppges i varje överenskommelse.

 • Du är medveten om att det är ditt ansvar att hålla lösenordet till ditt konto hemligt samt kontrollera att ditt konto inte blir använt utav någon obehörig användare

 • Vår rekommendation är att du väljer ett lösenord med hög säkerhet (Ex. både stora och små bokstäver samt specialtecken).

 • Ditt konto är personligt och ska därför inte användas av någon annan, inte ens med din skriftliga eller muntliga tillåtelse.

 • Alla uppgifter du ger Grabogo i alla processer som genomförs på våra plattformar ska vara korrekta och fullständiga.


Priser

Samtliga priser är angivna i SEK inkl. moms och inga avgifter eller andra dolda avgifter tillkommer.

Dessa regler gäller om inget annat anges i den finstilta texten:

 • Kupongen upphör att gälla den dag som anges på kupongen.

 • Erbjudanden kan inte kombineras med andra erbjudanden från Grabogo.

 • Att tillhandahålla kupongkod är obligatoriskt för att kunna utnyttja erbjudandet.

 • Bokningar, reservationer och ändringar är beroende av tillgänglighet.

 • Kupongen måste lösas in vid ett enda besök (om inte annat anges).

 • Kuponger kan endast lösas in efter kundens förfogande (inklusive foto ID-bevis, om det behövs).

 • Alla lokala/nationella lagar och regler, förbrukning av rusmedel etc - som gäller för vanliga kunder, gäller även Grabogo-kuponginnehavare.


Erbjudanden med mat och drycker:

 • Drycker serveras på alla giltiga erbjudande dagar. Vänligen kolla lokala röda dagslistor innan du utnyttjar erbjudandet.

 • Dryckernas märken är beroende av tillgänglighet. Om ett visst varumärke inte är tillgängligt vid en given tidpunkt kommer ett annat märke av lika eller bättre kvalitet att serveras enligt restaurangens policy.

 • Drycker kan endast lösas in efter kundens förfogande (inklusive foto ID-bevis, om det behövs).

Hälsa Tjänster och Erbjudande:

 • Med tanke på dessa erbjudanden karaktär tar Grabogo inte ansvar för några medicinska komplikationer som uppstår under eller efter behandlingen. Vi rekommenderar starkt våra användare att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder / samråd innan du använder detta erbjudande.


Köp och inlösning utav Grabogo-kuponger

 • Beskrivningar av försäljningsleverantörerna och produkterna som annonseras på sajten tillhandahålls av säljaren eller andra refererade tredje parter. Grabogoansvarar inte för eventuella anspråk i samband med beskrivningen av säljarens erbjudanden eller produkter. Prissättning avseende vissa försäljningserbjudanden, produkter och andra tillgängliga program på webbplatsen kan ändras när som helst i Grabogo efter eget gottfinnande utan föregående meddelande.

 • En säljare kan marknadsföra varor, tjänster eller erfarenheter på webbplatsen, som kräver att säljaren har ett aktuellt tillstånd, licens eller certifiering. Grabogo verifierar, validerar eller samlar inte in bevis på något tillstånd, licens eller certifiering från någon försäljare.

 • Grabogo är inte en hälso- eller friskvårdsleverantör och kan eller kommer inte hänvisa, rekommendera eller godkänna någon specifik professionell, tjänst, produkt eller procedur som annonseras på webbplatsen och mobilappen. Webbplatsen och mobilapparna är inte ersättning för professionell rådgivning.

 • Grabogokan, efter eget gottfinnande, verifiera en användares identitet innan ett köp behandlas. Grabogo kan också vägra att behandla ett köp, kan avbryta ett inköp eller kan begränsa kvantiteter, som rimligen anses nödvändiga, för att följa gällande lag eller att svara på ett fall av felaktig uppfattning, bedrägeri eller kända eller potentiella överträdelser av lagen eller dessa försäljningsvillkor. Återbetalningar för avbeställda beställningar kan komma att utfärdas vid behov.

 • Om ett erbjudande blir otillgängligt mellan beställning och behandling, kommer Grabogo antingen att avbryta eller inte behandla ordern och meddela dig via e-post. Återbetalning kommer att behandlas med samma betalningssätt som använts vid beställning.

 • Grabogo garanterar inte att det erbjuder bästa tillgängliga priser och garanterar inte mot prissättnings-fel. Grabogo förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, inte behandla eller avbryta några beställningar, inklusive, men inte begränsat till, om priset har skrivits felaktigt på webbplatsen och mobilappen. Om detta inträffar, försöker Grabogo att meddela dig via e-post. Dessutom förbehåller Grabogo sig rätten att, efter eget gottfinnande, korrigera eventuella fel i det angivna försäljningspriset för tjänster eller produkten.

 • Vissa tjänster för vilka Grabogo-kuponger kan lösas in är aktiviteter som medför potentiell kroppsskada (såsom olika former av äventyrssport och andra fysiska aktiviteter.), och för dessa aktiviteter ansvarar Grabogo inte för tjänsten eller verksamheten som erbjuds.


Kuponger

 • Erbjudandet ska innebära varorna och / eller tjänsterna som tillhandahålls av säljaren till kuponginnehavaren, som anges på Grabogos hemsida, Grabogos appar och kupongen.

 • Försäljaren är en tredje part som inte är direkt relaterad till Grabogo som säljer, levererar och / eller tillhandahåller erbjudanden på Grabogos hemsida eller mobilapplikation. Grabogo hyser sig inte i någon säljaktivitet hos säljare.

 • För att kunna köpa Grabogo-kuponger, skulle användaren behöva skapa ett konto på Grabogo-webbplatsen eller mobilapplikationen. Detta är nödvändigt, så vi kan erbjuda dig enkel tillgång till att skriva ut eller spara dina beställningar eller se dina tidigare köp.

 • Genom att slutföra köp averbjudanden på webbplatsen eller mobilappen får du Grabogo-kuponger som gör det möjligt för dig att utnyttja det erbjudandet som du har valt utifrån Grabogos standardvillkor.

 • När du går igenom proceduren för att köpa en kupong måste du acceptera dessa försäljningsvillkor innan du gör betalningen. När Grabogo har mottagit det belopp som betalas av kunden för köpet av erbjudandet (via betalkort, kreditkort, Swish eller andra acceptabla betalningsmetoder) anses transaktionen vara fullständig och ett inköpsavtal görs i detta skede, Grabogo skickar ett mail till dig som bekräftar transaktionen.

 • Om det gäller en kupong för tjänstereller produkter, så när vi har utfärdat kupongen kan du begära en annullering av en oanvänd kupongupp till sextio dagar (60 dagar) efter utgångsdatum.Se vår återbetalningspolicyför mer info.

 • Om du vill avbryta din kupong måste du göra det genom att skicka ett mail till kundtjanst@grabogo.com för att informera Grabogo för att avbryta kupongen.

 • Alla Grabogo-kuponger ska vara föremål för standardvillkoren och de särskilda villkoren (som nämnts i erbjudandet). Grabogo-kuponger utfärdas på grossistens vägnar och endast sådana försäljare, med undantag för Grabogo, ska ansvara för alla skador, sjukdomar, avkommor, avgifter, fordringar, skulder och kostnader som drabbas av eller i respekt för en kund, som helt eller delvis orsakats av försäljaren eller som uppstår ur de varor och / eller tjänster som tillhandahålls av försäljaren.

 • Som villkor för inköp, förbehåller vi oss rätten att skicka administrativa och marknadsföringsmeddelanden. Vi kan också skicka information om dina inköp, samt uppdateringar om webbplatsen eller mobilapplikation och service och kuponger samt andra kampanjerbjudanden. Du kan välja bort våra kampanjmeddelanden när som helst genom att skicka ett mejl till oss, kundtjant@grabogo.com. Vänligen se vår sekretesspolicy för mer information.

 • Eventuellt köp av en kupong gäller endast din icke-kommersiella, personliga användning.

 • Du lovar att inte lämna falska uppgifter inklusive falska namn, adresser och / eller kontakt- eller betalningsuppgifter eller bedriva någon olaglig verksamhet i samband med köp eller användning av en kupong, eller tillåta / uppmuntra någon annan att göra det.

 • Eventuellt försök att lösa in en kupong som strider mot dessa försäljningsvillkor kan göra en kupong annullerad på Grabogos eget gottfinnande.

 • Reproduktionen utav en kupong är förbjuden.

 • Den kommersiella handeln med en kupong är förbjuden.


Standardvillkor för restaurangtjänst-relateradeGrabogo-kuponger.

I detta avsnitt avses med "Restaurang" en institution som erbjuder mat och drycker till försäljning i sin vanliga affärsverksamhet och gör sådana livsmedel och drycker tillgängliga för köpare av Grabogo-kuponger. I det avseendet ska följande utgöra "Standardvillkor" för att lösa in Grabogo-kuponger:

 • Grabogo ska inte vara ansvarig för kvaliteten på de tjänster som restaurangen tillhandahåller, det ska ensamt vara resturangens ansvar.

 • Grabogo-kuponger är endast inlösenbara i sin helhet och får inte lösas in delvis eller inkrementellt.

 • Grabogo-kuponger kan endast lösas in efter kundens efterföljande kontroll inklusive, men utan begränsning till, det unika identifikationsnummer som tillhandahålls kunden vid köp av Grabogo-kuponger.

 • Kupongens utgångsdatum ska nämnas på Grabogo-kuponger för din referens.

 • Användning av Grabogo-kuponger för drycker ska vara enligt eget gottfinnande och omfattas vidare av alla tillämpliga lagar.

 • Grabogo-kuponger kan inte användas för skatter, dricks eller tidigare krediter, såvida inte restaurangen tillåter det.

 • Utfärdandet av restaurangkredit sker enligt restaurangens eget gottfinnande.

 • Varken Grabogo eller restaurangen ansvarar för förlorade eller stulna kuponger eller referensnumren som nämns på den.

 • Reproduktion, försäljning eller handel med Grabogo-kuponger är strängt förbjudet.

 • Eventuellt försök till inlösen som inte överensstämmer med dessa Användarvillkor, Standardvillkor och Specifika Villkor och Villkor som anges på kupongen, gör Grabogo-kupongen ogiltig.

 • Grabogo-kupongen (inklusive, men inte begränsat till, några rabatter som anges där) upphör att gälla den dag som anges på den, och du kommer inte att kunna utnyttja tjänsten eller produkten från försäljaren efter det datumet.

Restauranger för vilka Erbjudandena utnyttjas av dig kommer att ha sina egna tillämpliga villkor i förhållande till deras egna leveranser av sina varor och tjänster, och du godkänner (och ska) följa dessa villkor. Ansvaret att göra det är ditt eget.


Standardvillkor för icke-restaurangtjänst-relateradeGrabogo-kuponger.

Följande ska utgöra "Standardvillkor" för att lösa in Grabogo-kuponger för att köpa säljares varor och / eller tjänster från andra institutioner än restauranger:

Grabogo ska inte vara ansvarig för kvaliteten på produkter och / eller tjänster som tillhandahålls av institutionen, och detsamma är institutionens ansvar.

 • Grabogo-kuponger kan endast lösas in i sin helhet och får inte lösas inkrementellt.

 • Grabogo-kuponger kan endast lösas in efter kundens efterföljande kontroll inklusive, men utan begränsning till, det unika identifikationsnummer som tillhandahålls kunden vid köp av Grabogo-kuponger.

 • Begränsa en kupong per inlösen. Endast en kupong kan användas per besök om inte annat anges i kupongens särskilda villkor och regler eller som anges av försäljaren.

 • Utgivning av kredit är enligt institutionens eget gottfinnande.

 • Varken Grabogo eller institutionen ansvarar för förlorade eller stulna kuponger eller referensnummer som nämns på den.

 • Reproduktion, försäljning eller handel med Grabogo-kuponger är strängt förbjudet.

 • Eventuellt försök till inlösen som inte överensstämmer med dessa villkor kommer att göra Grabogo-kupongen ogiltig.

Institutionerna kommer att ha egna tillämpliga villkor i förhållande till deras egna leveranser av sina varor och tjänster, och du godkänner (och ska) följa dessa villkor. Ansvaret att göra det är ditt eget.

Problemlösning

Vi välkomnar feedback och klagomål. Om du vill ta upp ett problem om någon av våra partners, var snäll och skicka ett mail till kundtjanst@grabogo.com eller ring oss på 070 410 90 05. Då hjälper vi dig gärna vidare.

Pris och betalning

Alla priser som nämns på vår hemsida och våra appar är inklusive moms.

 • Vårat team tar enorm omsorg när det gäller prissättning av paketen. Det kan emellertid vara vissa tekniska problem så att vår prissättning kan vara fel.

 • Alla våra betalningar behandlas via betalningsfacilitet från tredje part. Våra tredje partstjänster tar hand om hela betalningen. Det kan hända att det finns något routningsfel eller bankfel på vår sida på grund av tekniska problem. I så fall om beloppet har debiterats två gånger, kommer beloppet som drogs för mycket att återbetalas av banken.

 • Under transaktionen, om beloppet har debiterats av banken och inte visat något bekräftelsemeddelande, försäkrar vi oss om att banken behandlar återbetalningen till ditt bankkonto. Vänligen kontakta kundservice om du står inför några problem i betalningen.

 • Grabogo samlar in betalningen med hjälp av tredje parts betalningsfacilitet och efter att ha mottagit betalningen skulle betalningen frisläppas till partnerkontot enligt partneravtalet.


Juridiska policyer

 • Den rättsliga policyn är bunden mellan två parter som nämns nedan.

 • Ett avtal mellan dig (köparen) och den partner som är listad på vår hemsida. Du följer våra villkor och partnervillkor under bokning och avbokning. Partnervillkoren, policyerna kommer att finnas tillgängliga på partnersidan på både webbplatsen och appen.

 • Tjänsterna som anges på vår hemsida eller mobilapp drivs av Grabogo på uppdrag av partners. Vi hjälper dig attköpa tjänsterna och vi är inte ansvariga för de tjänster som erbjuds av våra partners.

 • Eventuella återbetalningar ska behandlas inom 10 arbetsdagar och kommer att behandlas med samma betalningssätt som använts vid beställning.

 • Ingen återbetalning kommer att behandlas för kunder som redan har utnyttjat tjänsten hos våran partner.


Allmänt

 • Alla användare som registrerar sig på plattformen följer våra villkor.

 • Varje kommunikationssätt kan utföras på följande sätt;

E-post till: kundtjanst@grabogo.com

Ring oss på: 070 410 90 05

 • Vi svarar på all din kommunikation via e-post eller samtal så fort vi kan.

 • Vi är glada att hjälpa dig på vardagar från 9:00 till 16:00. Vi har stängt på lördagar och söndagar (inklusive röda dagar).

 • Om någon av våra policyer och villkor har visat sig vara ogiltiga eller olagliga vid vilken tidpunkt som helst, kommer dessa villkor eller regel att ändras enligt lag.

 • Vi har fullständig auktoritet att ändra policyer när som helst utan vidare anmälan till användaren.

 • Våra partnervillkor är också föremål för förändring och detsamma kan noteras på partnersidan på vår hemsida eller app.

 • Alla våra villkor regleras av svenska lagar. Du (köparen) och Vi (Grabogo) kommer överens om dessa policyer och eventuella frågor är föremål för Sveriges jurisdiktion.